กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.

พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา ได้รับแจ้งเรื่องฟูลมูนปาตี๋มั่วสุมยาเสพติด บริเวณร้าน Tommy Resort ได้เข้าตรวจสอบร้าน Tommy Resortโดยผลการตรวจสอบ ไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย แต่อย่างใดได้เน้นย้ำ ห้วงเวลาเปิดและปิด สถานบริการแก่ผู้ประกอบการ ตามนโยบายของภาครัฐ,การพกพาอาวุธกอ.รมน.,การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย